โครงการอบรมกรรมฐานพระภิกษุนวกะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมกรรมฐานพระภิกษุนวกะ ประจำปี ๒๕๕๒
๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ณ สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

 

 

  รายละเอียดโครงการอบรมกรรมฐานพระภิกษุนวกะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
  กำหนดการฝึกอบรม 
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

  
  
  
  
  
  
  

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:26)