ประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น คณะผู้ตรวจราชการ นำโดย นายสมชาย สุรชาตรี

ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอหารือข้อราชการ

 


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:05)