พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธี ณ พระอุโบสถวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ และพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น ด้านสัมมาชีพและรักษาศีล ๕” และมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ลูกกตัญญูกตเวทีคนดีนครสวรรค์” และมอบต้นไม้แก่ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) มี พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักศึกษาร่วมกิจกรรมฯ

 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 11:37)