ประชุมสัมมนา พระอุปัชฌาย์ และประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมสัมมนา พระอุปัชฌาย์ และประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) คณะสงฆ์ภาค ๔ หนเหนือ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุม มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 กันยายน 2016 เวลา 14:09)