โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพระนวกะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพระนวกะ ๑ ตำบล ๑ รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔ หนเหนือ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์