พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระเทพปริยัติเมธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์