พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธี

นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน

ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่  พี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ทุกหมู่เหล่า

ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร( ๗ วัน ) พระสงฆ์ ๘๙ รูปสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร

และเครื่องปัจจัยไทยธรรม ประธานอ่านพระบรมราโชวาท พร้อมร่วมกันเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวงอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์