บรรยากาศไว้ทุกข์แสดงความอาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันศุกร์ที่  2 ธันวาคม  2559 เวลา 10.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานในพิธีนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ครู รัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกสังกัด สมาชิกเหล่ากาชาด และประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตรทำบุญ ถวายผ้าไตร ปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ เจริญจิตภาวนา น้อมบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสปัญญาสมวาร (ครบ 50 วันแห่งการเสด็จสวรรคต)  โดยร่วมกันประกอบพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนเป็นอย่างดี

 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2016 เวลา 11:45)