ซ้อมขานนาค ผู้สมัครเข้าบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร(100)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

13 ม.ค.60 เวลา 09.00 น. ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวงพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีการซ้อมขานนาค ผู้สมัครเข้าบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร(100) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จำนวน 121 คน เพื่อให้นาคทั้งหลายปฏิบัติได้ถูกต้องก่อนที่จะถึงวันอุปสมบท จริง ในวันที่ 16 ม.ค.60 การซ้อมจัดทุกวันจนถึงวันบวชจริง.