พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ช่วงบ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 15.52 น. พระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ จำนวน 161 รูป นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายตุลาการ ทหาร อัยการตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรภาคเอกชนพร้อมด้วยประชาชนชาวนครสวรรค์ จำนวน  ประมาณ 1,100 คน ร่วมในพิธีฯ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะสงฆ์ร่วมกับนายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมกันจัดพิธีฯ เช่นเดียวกันนี้ตามความพร้อมในแต่ละพื้นที่ วัดทุกวัดจัดให้มีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในอุโบสถโดยพร้อมเพรียงกัน