โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กล่าวรายงานฯ โครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้ รักษาศีล 5 ศึกษาหลักธรรมและฝึกปฏิบัติธรรม โดยคณะพระวิทยากรพระครูสมุห์โกวิทย์ จนฺทโก เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวในอนาคต อันจะทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ต่อไป


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 31 มกราคม 2017 เวลา 13:35)