ปฏิบัติการเชิงรุกเก็บค่าเช่าวัดร้าง...ครั้งที่ 2/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย จนท.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย นางจรรยา รัตนเลขา นางฉันทนา แสงสุวรรณถาวร นางพัชรีวรรณ พรหมจักร์และนายสุขจิต มาสุวรรณ ออกหน่วยเก็บค่าเช่าวัดร้าง พื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเดื่อ  อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ สำหรับผู้มาติดต่อนำเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จปีที่แล้ว สำเนาบัตรประชาชน ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เช่าวัดร้าง ทยอยมาชำระค่าเช่าจำนวน 30 ราย อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้เช่า มิต้องเดินทางมาศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับวัดสระทะเล(หลวงพ่อดำ)ณ จุดที่นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปบริการประชาชน วัดแห่งนี้มีความเชื่อว่า หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ มีผู้มาแก้บนตลอดทั้งวัน ในขณะที่ช่วงบ่าย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ติดตามรายการถ่ายทอดสดการประชุมมหาเถรสมาคม ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

ศิริพงษ์ ข่าว/ภาพ

 


แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017 เวลา 21:11)