นครสวรรค์..สวดมนต์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส จัดให้มีพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ  อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีฯ จำนวนมากกว่า 1,000 รูป/คน ทั้งนี้เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งสวรรคต เมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2559  สำหรับ จังหวัดนครสวรรค์ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ทุกวันที่ 13 ของเดือน สำหรับครั้งต่อไป กำหนดวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.ณ หอประชุมแห่งนี้เช่นกัน(เนื่องจากวันที่ 13 เมษายน เป็นวันสงกรานต์) หอประชุมนี้ใช้งบประมาณทางราชการก่อสร้าง 84 ล้านบาท สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ 1,200 คน จึงขอประชาสัมพันธ์มายังข้าราชการ ประชาชน ร่วมน้อมถวายอาลัย สวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

ศิริพงษ์ ข่าว/ภาพ.