พัฒนาบุคลากรร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 นายสมเกียรติ  เกิดอินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายศิริพงษ์  ทับสิน  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และวิธีการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง ณ โรงแรมภูเขาแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ม จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 16 มีนาคม 2569 กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพ แนวคิดการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 17 มีนาคม 2560 รับฟังการบรรยายการเขียนหนังสือราชการ

ศิริพงษ์  ข่าว/ภาพ

 


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 09:15)