นครสวรรค์ ผู้ว่าฯ พาทำบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันตักบาตร ทำบุญ ถวายภัตตาหาร รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา วันนี้ เทศนาเรื่อง ศีลห้า สรุปสั้นๆ ศีลทำให้สวย  ทำให้สูง ทำให้รวย ทำให้รู้ และทำให้หลุด

ทำให้สวย คือ ผู้ใดมีศีล ย่อมมีจิตใจดี ผิวพรรณเปล่งปลั่ง จิตใจเปี่ยมไปด้วยความเมตตา

ศีลทำให้สูง ไม่ใช่ความสูงตามมาตราวัด แต่หมายถึงมีจิตใจสูงขึ้น ไม่คิดเบียดเบียน ไม่คิดอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตน

ศีลทำให้รวย ผู้ถือศีลไม่ประกอบการทุจริตคดโกง ย่อมนำมาซึ่งความเชื่อถือ จะประกอบการใดๆ ก็มีคนให้การสนับสนุน มีสัมมาอาชีพในทางสุจริต

ศีลทำให้รู้ รู้ผิดชอบ ชั่วดี สิ่งใดควรทำไม่ควรทำ นำมาซึ่งเกิดสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตได้ด้วยดี

ศีลทำให้หลุด หลุดในที่นี้หมายถึงหลุดจากกิเลส ตัญหาความอยาก ในการที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่น  ศีลห้า จึงเป็นเบื้องต้นของศีล 8 ศีล 10 และศีล 227

เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการผู้ว่าพาทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560 วันนี้ ทำบุญ  ณ วัดพุทธมงคลนิมิต(ธ) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ คราวต่อไปจะหมุนเวียนไปยังอำเภอต่างๆ ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 กำหนดทำบุญที่วัดหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยโครงการดังกล่าว มีจุดประสงค์ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและพี่น้องพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันตักบาตรทำบุญในวันพระ ได้รับฟังเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนสืบไป รวมถึงเป็นการร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสนี้ด้วย วัดแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จฯ มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจ ท่านที่ต้องการความสงบมาทำบุญ ปฏิบัติธรรม ได้ที่วัดพุทธมงคลนิมิต(ธ) ตั้งอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ การคมนาคมสะดวก ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำบุญปฏิบัติธรรมทุกวันพระ เวลา 08.00 นาฬิกา

สายฝน /ข่าว สุขจิต /ภาพ