วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า..ที่นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ประชาชนชาวนครสวรรค์ ร่วมกัน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษา การเมืองการทหาร และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเกิดร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

เวลา 09.30 น. พิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพ.ศ. 2560 โดยประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและอ่านสารของ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559 ของ จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 6 ราย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ วางพานพุ่ม ลำดับที่ 19 และรับหน้าที่ดูแลศาสนพิธีและคณะสงฆ์ที่มางานฯ

ศิรพงษ์ ข่าว/ภาพ