นครสวรรค์ พสกนิกรเดินทางไปกราบพระบรมศพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.30 น.ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการกล่าวให้กำลังใจ ส่งพสกนิกรชาวนครสวรรค์ จำนวน 18 คันรถบัส เดินทางไปกราบพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กทม. ในการนี้ ประกอบด้วยประชาชนชาว นครสวรรค์ 5 อำเภอ คืออำเภอชุมแสง พยุหะคีรี ชุมตาบง แม่วงก์และแม่เปิน ทุกคนมีศรัทธาแน่วแน่ที่จะเดินทางไปกราบพระบรมศพ คาดว่าจะถึง กรุงเทพฯ ประมาณตีห้า และในวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ มาร่วมส่งประชาชน เป็นการให้ขวัญกำลังใจในการเดินทาง รวมทั้ง คหบดี ชาวนครสวรรค์จัดอาหารว่าง น้ำดื่มเป็นเสบียงในช่วงระยะเวลาการเดินทาง อันแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีของชาวนครสวรรค์ โดยพร้อมเพรียงกัน

 


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:07)