ประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.ท่าตะโก/อ.ไพศาลี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย พระครูนิมิตรชโยดม เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก พระครูนิทัศนสารโกวิท รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก หัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ตำบลหนองหลวง นางอัญชลี เดชเจริญศิริกุล นายก อบต.หนองหลวง นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล กำนันตำบลหนองหลวง นางมาลัย พุกนวน ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่หนองหลวง ชาวบ้าน และนักเรียนในตำบลหนองหลวงร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลหมู่บ้านศีล 5 โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการตรวจติดตาม ณ บ้านใหม่หนองหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมรับชมวิดีทัศน์และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านศีล 5 จากนางมาลัย พุกนวน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านใหม่หนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับภาคบ่ายประเมินบ้านโพธิ์ประสาท หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

คณะกรรมการดังนี้

นายอภิสรรค์ สง่าศรี รอง ผวจ.นว. ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผอ.พศจ.นว.วัฒนธรรมจังหวัด,ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัด,ตัวแทนพัฒนาการจังหวัด,ตัวแทนปกครองจังหวัด ตัวแทนสำนักงานจังหวัด,ตัวแทนศึกษาจังหวัด,ตัวแทน พมจ., ทหาร,ตำรวจ นายวันเฉลิม ฮกชุน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจติดตามและประเมินผลหมู่บ้านรักษาศีล 5  ประเมินผ่านมา 4 อำเภอยังไม่สรุป จนกว่าจะครบ 15 อำเภอ

วันเฉลิม ข่าว/สุขจิต ภาพ

 


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:23)