อายุวัฒนมงคล 81 ปี หลวงพ่อสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอภิสรรค์  สง่าศรี  รอง ผวจ.นว. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีงานทำบุญอายุ 81 ปี พระนิโรธรักขิต (หลวงพ่อสุนทร ขนฺติโก) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด  ณ  วัดท่าพระเจริญพรต  ต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ ในการนี้ มีลูกศิษย์จำนวนมาก มาร่วมงาน เป็นการปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ในงานมีการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแก่อดีตเจ้าอาวาส และฉลองพระภิกษุสามเณรเปรียญ ประจำปี 2560 พระธรรมรัตนดิลก กล่าวให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า..การทำบุญ การสร้างความดี ให้ทำเวลามีชีวิตอยู่  ไม่ต้องรอชาติหน้า ทำทันที...

วัดท่าพระเจริญพรต กว่า 56 ปี ที่สร้างคนที่ความรู้ความสามารถ ลูกศิษย์ที่มาวันนี้ เช่น พระศรีสมโพธิ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 4 วัดปากน้ำ และลูกศิษย์เป็นทหาร ตำรวจ อีกหลายคน ซึ่งล้วนแต่ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี พลเมืองดี ไม่ลืมสถาบันที่สร้างเขาเหล่านั้นให้มีความเจริญรุ่งเรื่อง ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ

มาโนช ข่าว/สุขจิต ภาพ

 


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:25)