นครสวรรค์ ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.ตรงกับวันเสาร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 8 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 ประธานในพิธีฯ รับการรายงานจากพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  มีการประชุมตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2560 พระสังฆาธิการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,007 รูป ประชุมพร้อมกัน

มีการถวายตราตั้ง 4 รูป คือ นครสวรรค์ 2 รูป

1.พระมหาไพโรจน์ จนฺทปญโญ วัดเทพสามัคคีธรรม ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง

2.พระครูนิทัศน์ธรรมโสภณ วัดสระปทุม ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว

จังหวัดพิจิตร 2 รูป คือ 1.พระครูวิสิฐเวฬุวัน วัดไผ่รอบ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2.พระครูพิพัฒน์สุตคุณ วัดโพธิ์ทอง ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอบางมูลนาค ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ลงนามแต่งตั้ง/มอบโดยพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ อ่านตราตั้ง

ช่วงบ่ายนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมบรรยายพิเศษ วิทยากรจาก ป.ป.ป.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เน้น สุจริตธรรมคาถา วิทยากรจาก ปูนซีเมนไทยถวายคำแนะนำการสร้างปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

ศิริพงษ์ ข่าว/สุขจิต ภาพ