นครสวรรค์ สวดมนต์พร้อมส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

นครสวรรค์ วันที่  27 กรกฎาคม 2560  ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เวลา18.00 น.ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯดำเนินการพร้อมการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง คณะสงฆ์นครสวรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ร่วมสวดมนต์พร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ทุกวัดดำเนินการเช่นเดียวกัน

ศิริพงษ์ ข่าว/สุขจิต ภาพ