วันปิยมหาราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.20 น.  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช)  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายพลเรือน ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา นายกสมาคม  ประธานชมรม  นายกสโมสร และประธานมูลนิธิ  กลุ่มมวลชน ประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน   ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม)

ทั้งนี้ วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพและเป็นที่รักอย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทย

 

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกนานัปการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันปิยมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของของพระองค์

 

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560  เวลา 08.20 น.  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช)  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายพลเรือน ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา นายกสมาคม  ประธานชมรม  นายกสโมสร และประธานมูลนิธิ  กลุ่มมวลชน ประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน   ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม)
ทั้งนี้ วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพและเป็นที่รักอย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทย
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกนานัปการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของของพระองค์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2017 เวลา 09:53)