พศจ.นครสวรรค์ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสากำจัดผักตบชวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่​ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00  น  ณ หนองลาดมน ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะหัวหน้าจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ระดับจังหวัดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสสรรค์  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ประชาชนพี่น้องจิตอาสาอำเภอนครสวรรค์ กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 31  ร่วมกันจัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน" ด้วยการร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ โดยการลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของหนองลาดมน ตำบลเกรียงไกร เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

</span></p>

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 ธันวาคม 2017 เวลา 12:50)