คณะสงฆ์นครสวรรค์ จัดสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะผสมทองเหลือง ใหญ่ที่สุดในไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

พระเทพปริยัติเมธี   เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ทางคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้เตรียมจัดสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะผสมทองเหลือง ขนาดหน้าตัก ๑๘ เมตร สูง ๔๕ เมตร ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระนามาภิไธย ย่อ สธ มาประดิษฐานบริเวณผ้าทิพย์ฐานขององค์พระ รวมทั้งได้ขอพระราชทานชื่อของพระพุทธรูปจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  แล้ว ขณะเดียวกันส่วนประกอบขององค์จะเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๙ คือ ศาลาราย รอบองค์พระจะมี ๙ หลัง หน้าตักความสูง ๑๘ เมตร เมื่อบวกกันจะได้หมายเลข ๙ เช่นเดียวกับความสูงขององค์พระ ๔๕ เมตร เมื่อบวกกันก็จะได้ ๙ เช่นเดียวกัน

 พระเทพปริยัติเมธี  กล่าวอีกว่า พระพุทธรูปองค์นี้ จะดำเนินการจัดสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๔ เพื่อฉลองในวาระ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภายในฐานขององค์พระจะเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่สามารถบรรจุประชาชนได้ถึง ๒,๐๐๐ คน รวมทั้งจะมีห้องนิทรรศการ ห้องปฏิบัติธรรม เกี่ยวกับประวัติทางพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษา อาทิ พุทธประวัติ นิกายพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้รูปแบบและแผนผังของพระพุทธรูปได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิศวกรที่ออกแบบสนามบินสุวรรณภูมิมาช่วยออกแบบให้ฟรี

 “จากการที่อาตมาได้ศึกษารูปแบบขนาดความสูงของพระพุทธรูปในประเทศไทย การจัดสร้างพระพุทธรูปครั้งนี้ถือว่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยโลหะผสมทองเหลืององค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จประชาชนสามารถมองเห็นองค์พระได้ไกลจากถนนสายเอเซียที่มุ่งสู่ภาคเหนือช่วงบริเวณสี่แยกจิรประวัติ อย่างไรก็ตาม อาตมาคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือน มีนาคมนี้ ใช้งบประมาณจำนวนกว่า ๕๐ ล้านบาท โดยได้รับบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น”เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ กล่าว

 พระเทพปริยัติเมธี กล่าวอีกว่า  หากพื้นที่บริเวณพุทธอุทยานนครสวรรค์ มีการจัดสร้างองค์พระใหญ่แล้วเสร็จ พื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ พร้อมทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ได้มาสักการะพุทธรูป ได้มาใช้พื้นที่ออกกำลังกาย มาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งในพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นวิทยาลัยสงฆ์ มีที่ทำการเจ้าคณะจังหวัด และวัด รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันด้วย


"สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0 5621 9999 หรือ  0 5622 0008"

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:26)