พศจ.นครสวรรค์ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 199 รูป รับปีใหม่ 2561 ที่นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ เวลา 07.00 น. ณ บริเวณถนนอรรถกวี หน้าเทศบาลนครนครสวรรค์ เชิงบันไดเขากบ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 199 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อ เป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เป็นมรดกสืบต่อไป โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, ปลัดจังหวัดนครสวรรค์,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์, นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์, หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์, ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่, ประชาชนชาวนครสวรรค์เข้าร่วมพิธี พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ให้พรปีใหม่ และให้ยึดหลักธรรม สังคหวัตถุ 4 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ อวยพรให้พี่น้องชาวนครสวรรค์เช่นเดียวกัน ชาวนครสวรค์ ร่วมงานจำนวนมาก

<p>

</p>

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 มกราคม 2018 เวลา 10:40)