พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนักเรียนชาย หญิง กล่าวรายงาน 2 ภาษา (ไทย อังกฤษ) มีล่ามภาษามือแปลบนเวทีด้วย ต่อจากนั้นท่านผู้ว่าฯ มอบเกียรติบัตร มอบทุนการศึกษา อ่านสารวันเด็ก กล่าวเปิดงานวันเด็ก จับฉลากรางวัลพิเศษจักรยานมอบให้เด็กที่มาร่วมงาน ท่ามกลางนักเรียน เยาวชน ผู้ปกครองนับพันคน ทำให้ ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ที่กว้างขวาง ดูคับแคบไปเลย เด็กมีความสุขกับของขวัญของรางวัล จากส่วนราชการ และภาคเอกชนนครสวรรค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ภายใต้คำขวัญ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี งานนี้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นแม่งาน ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ เอกชน เป็นอย่างดี รวมถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้สนับสนุนของรางวัลในงานนี้ด้วยเช่นกัน

<p>

</p>