พศจ.นครสวรรค์พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดวังปลาสร้อย และฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ตรงกับแรม 15 ค่ำเดือนยี่ วัดวังปลาสร้อย ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เวลา 10.00 น.สมเด็จพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์ วางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดวังปลาสร้อย และฉลองสมณศักดิ์ พระอุดมปรีชาญาณ วัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งเป็นคนวังปลาสร้อย การจัดงานครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการอวดอ้างสมณศักดิ์ แต่เป็นสร้างบุญ โบสถ์สร้างเสร็จมีอายุนับร้อยปี เป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา ได้ใช้ประกอบศาสนกิจ เราก็จะได้บุญ ในการนี้ ผวจ.นว.มอบนายประทีป ศิลปเทศ รอง.ผวจ.นว. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดวังปลาสร้อย และฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะ พระอุดมปรีชาญาณ โดยมีนายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เข้าร่วมในพิธี ฯ ประชาชนชาวนครสวรรค์และ ทั่วไปร่วมงานจำนวนมาก ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสนองงานพร้อมเพรียงกัน

<p>

</p>