พศจ.นครสวรรค์ ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน ในโครงารหนึ่งใจ...เดียวกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ วัดวังปลาสร้อย อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอท่าตะโก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ เนื่องในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ตามโครงการ "หนึ่งใจ... เดียวกัน" ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้มอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบแก่ราษฎรที่ยากไร้ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 500 ราย

<p>

</p>