พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 เวลา 16.00 น. นายอภิสรรค์ สง่าศรี รอง ผวจ.นครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ถวายการต้อนรับ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือในพิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค 4 ปีที่ 17 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ในการนี้มีผู้เข้าอบรม จากนครสวรรค์ 248 รูป เพชรบูรณ์ 51 รูป กำแพงเพชร 43 รูป พิจิตร 38 รูป รวมทั้งสิ้น จำนวน 380 รูป อบรมระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้เพื่อเตรียมการสอบให้มีผู้เข้าสอบสอบผ่านได้มากที่สุด โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ของคณะสงฆ์ภาค 4 ทำมาอย่างต่อเนื่อง 17 ปี ทุกครั้งได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 มาร่วมงานพร้อมเพรียงกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสวันนี้ ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาค 4 คือ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฯ และร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัย และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วิสุทธินันท์ : ข่าว / เดชภินันท์ : ภาพ

<p>

</p>

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 16:18)