พศจ.นครสวรรค์ ร่วมโครงการผู้ว่าพาทำบุญฯ ณ วัดหูกวาง ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันทำบุญตามโครงการผู้ว่าพาทำบุญในวันธรรมสวนะประจำปี 2561 ณ วัดหูกวาง ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระครูนิทานโพธิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย เจ้าอาวาสวัดหูกวาง เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาโดยเน้นให้พุทธศาสนิกชน ปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีลหรือตามหลักศีล 5 เพื่อเป็นหลักประกันชีวิต ในการนี้ มีข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย เดชภินันท์/ภาพ วิสุทธินันทน์/ข่าว

<p>

</p>