พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการเก็บค่าเช่าที่ดินวัดสระทะเล (ร้าง) อ.ไพศาลี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2561 แรม 12 ค่ำ เดือน 3 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ มอบหมายให้นางจรรยา รัตนเลขา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษและข้าราชการสำนักงานฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่เก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง วัดสระทะเล (ร้าง) อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ มีผู้เช่าฯ มาชำระค่าเช่าที่ดินวัดร้าง เก็บได้ 27 ราย ขาด 1 ราย เนื่องจากผู้เช่าเสียชีวิต จะได้ประสานทายาทดำเนินการต่อไป

<p>

</p>