พุทธนครสวรรค์ ปฏิบัติงานเชิงรุกออกหน่วยบริการเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้างเคลื่อนที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 เวลา 09.00- 14.00 น.ณ บ้านเลขที่ 25/4 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการสำนักงานฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่เก็บค่าเช่าที่ดินวัดปลาแห้ง (ร้าง) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เป็นการบริการประชาชนเคลื่อนที่ถึงหมู่บ้านชุมชน เพื่อเก็บรายได้เข้ารัฐ ไทยนิยมยั่งยืน ปฏิบัติงานเชิงรุก ตามนโยบาย นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้นโยบายไว้ มีผู้เช่าวัดร้าง มาชำระค่าเช่าที่ดินวัดร้าง เก็บได้ จำนวน 43 ราย ได้รับการตอบรับจากประชาชนนำเงินมาชำระ และขอให้ทำแบบนี้ทุกปีการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

<p>

</p>

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:29)