นครสวรรค์จัดงานที่ระลึกวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมพระสงฆ์ 10 รูป ในพิธีถวายสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดจัด เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวาย ราชสักการะ และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ แสดงถึงความกตัญญูกตเวที และพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง เป็นปึกแผ่น มาจนปัจจุบัน ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า พระมหาเจษฎาราชเจ้า แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ และกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และขานนามในวันสำคัญนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” โดยประกาศให้ข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะ ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ในพิธีดังกล่าวมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมในพิธีฯ พระราชกรณียกิจด้านการศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปถึงประเทศศรีลังกา ส่งเสริมให้สงฆ์จัดการศึกษา "เงินถุงแดง"นับเป็นพระมหากษัตริย์มีพระปรีชาสามารถ มองการณ์ไกล เงินดังกล่าวได้นำมาใช้จ่ายในการรักษาดินแดนที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2018 เวลา 16:00)