พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีทอดผ้าป่ากองทุนรัตนภัตต์ ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 เมษายน 2561 แรม 2 ค่ำเดือน 5 เวลา 10.00 น. วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จัดมีการทอดผ้าป่ากองทุนรัตนภัตต์ ซึ่งก่อตั้งเริ่มต้นโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินส่วนพระองค์ 10,000 บาท เมื่อปี 2549 เพื่อเป็นค่าภัตตาหารพระภิกษุ สามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนที่วัดตากฟ้า ในการนี้ได้มีการทอดผ้าป่าสมทบเพิ่มเติม ทุกปี ในวันที่ 2 เมษายนโดยการนำของพระเทพปัญญาภรณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์และผู้นำฝ่ายบ้านเมือง พ่อค้าคหบดีชาวตากฟ้า ชาวต่างจังหวัด ทั้งไกลและใกล้มาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าทุกปี ในปีนี้นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า เป็นประธาน พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว สำหรับรายรับในการทอดผ้าป่า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,214,923 บาท

 

ภาพ/ข่าว วิสุทธินันท์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 เมษายน 2018 เวลา 14:42)