ครม.สัญจรนครสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่เยี่ยมวัดในจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงพื้นในการมาร่วมประชุม ครม.สัญจรนครสวรรค์เวลา ๑๔.๐๐ น.เข้ากราบนมัสการ พระราชมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์(ธ) วัดแสงธรรมสุทธาราม อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และเยี่ยมนักเรียน และมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน จำนวน ๔ โรง คือ โรงเรียนธนศรี  โรงเรียนวันทาสิริศึกษา  โรงเรียนวัดแสงธรรม และโรงเรียนสหวิทยานุสรณ์ จากนั้น...เวลา ๑๕.๐๐ น. ไปนมัสการพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ต่อจากนั้นลงพื้นที่พุทธอุทยานนครสวรรค์ ชมนิทรรศการ จากคณะสงฆ์ ทั้ง ๑๕ อำเภอ มานำเสนอโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนำนิทรรศการมาแสดง โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ท่านรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมทุกหน่วยที่นำมาจัดและให้กำลังใจให้มีการขับเคลื่อนต่อไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการของรัฐบาลไม่มีอคติใดๆ ต่อคณะสงฆ์ จะดำเนินการตามแผนปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่คณะสงฆ์ร่วมกันจัดทำแผนฯ ต้องมีการทำงานร่วมมือกันทั้งคณะสงฆ์และรัฐบาลภายใต้พระธรรมวินัยและกรอบกฏหมาย ในการนี้ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความพึงพอใจจากคณะสงฆ์ ครู นักเรียน ที่มาร่วมให้การต้อนรับ ไม่มีข้อซักถามนอกประเด็น ไม่มีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนใดๆ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 13:47)