ผู้ตรวจราชการ พศ.เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน พศจ.นว.

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประพันธ์ ตั้งวัฒนา ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบนโยบายในการทำงานและคำแนะนำการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยเน้นเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพราะเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งนี้ ได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ที่ปฏิบัติงานได้อย่างเข็มแข็ง