ผอ. สำนักงานพระพุทธฯ นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ๕๑ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ๕๑ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(ในหลวงรัชกาลที่ ๙) วันที่ ๑๑ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดภัทรสิทธาราม อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์