สภากาแฟ ยามเช้า นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสุทธินันท์ ข่าว/ภานพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตรงกับขึ้น ๗  เดือน ๑๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ประธานฯ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวสั้นๆ อยู่นครสวรรค์ มีความสุขดี ประทับใจงานรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับสภากาแฟ จัดให้มีขึ้นทุกเดือนโดยส่วนราชการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ จุดมุ่งหมายคือได้พบปะ พูดคุยสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ สร้างความคุ้นเคย สามัคคีของส่วนราชการ

วิสุทธินันท์ ข่าว/ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:01)