สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ 2562 ที่นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แรม 9 ค่ำ เดือน อ้าย เวลา 23.00 น. ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานสงฆ์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะในงานสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัดนครสวรรค์ มี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชนสวดมนต์พร้อมกันต่อด้วยการเจริญจิตภาวนา สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ จัดทุกวัด พระอารามหลวง 4 วัด ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด 3 ท่าน ไปเป็นประธาน วัดราษฎร์ ดำเนินการตามความพร้อมของวัดและท้องถิ่น ภาพรวมมีประชาชนมาสวดมนต์ข้ามปีเพิ่มขึ้น

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 มกราคม 2019 เวลา 12:48)