โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมต้านยาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อวันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับวัดท่าพระเจริญพรต จัดพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมต้านยาเสพติด ขึ้น ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมสุนทร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต แผนกสามัญศึกษา ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

โดยมี นายอำนาจ  ศิริชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โรงเรียนบ้านสระงาม โรงเรียนวัดบึงน้ำใส เยาวชนและประชาชนทั่วไปรวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๓๕๐ คน   ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:26)