พศจ.นครสวรรค์ร่วมออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.ชุมตาบง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ตรงกับ แรม ๔ ค่ำ เดือน ยี่ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำส่วนราชการออกบริการประชาชน ณ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง เริ่มต้นถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับฟังคำกล่าวรายงานจากเจ้าของพื้นที่ ให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแนะนำตัวและขอบข่ายภารกิจงาน จากนั้นท่านผู้ว่าฯ พบประชาชน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน และร่วมเวทีเสวนา ไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งก่อนหน้าในช่วงเช้าท่านได้เยี่ยมครอบครัวผู้พิการทุพลภาพ ๒ ราย ในการนี้ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนที่ห่างไกล ในส่วนของงานพระพุทธศาสนาฯ เชิญชวนรักษาศีล ๕ อย่างต่อเนื่อง การรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ อุบัติเหตุไม่ใช่เกิดจากเวรกรรม แต่เกิดเพราะความประมาท ได้ออกบูธ รับฟังข้อหารือการสร้างวัด ตั้งวัด ฯลฯ แจกเอกสาร หนังสือสวดมนต์ และหนังสือปุริมัตถี (รณรงค์ให้รักษาศีล ๕) ได้รับความสนในจากประชาชนเป็นอย่างดี