นครสวรรค์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนมกราคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ แรม ๘ ค่ำ เดือน ยี่ เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมอาคารประดิษฐานพระพุทธศรีสัพพัญญู ชั้น ๑ พุทธอุทยานนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็น ประธานสงฆ์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็น ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะ จากนั้นคณะสงฆ์จากทุกอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชนสวดมนต์พร้อมกันต่อด้วยการเจริญจิตภาวนา สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ จัดเช่นนี้เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน ตามมติมหาเถรสมาคม สำหรับเดือนนี้ ย้ายสถานที่มาจัดอาคารประดิษฐานพระพุทธศรีสัพพัญญู ชั้น ๑ เป็นปฐมฤกษ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว
สุขจิต มาสุวรรณ /ภาพ