พศจ.นครสวรรค์ ดำเนินการเก็บค่าเช่าวัดร้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินโครงการเก็บค่าเช่าวัดร้างครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดสระทะเล(ร้าง) ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เช่าทั้งสิ้น 27 ราย สามารถเก็บค่าเช่าได้ทั้งสิ้น 24 ราย

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

ภาณุพงศ์ เพ็งสมญา /ภาพ