เปิดอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค 4 ที่นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 เวลา 15.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายสักการะ พระธรรมรัตนดิลก รักษาการเจ้าคณะภาค 4 พร้อมกล่าวถวายการต้อนรับสามเณรผู้เข้าอบรมบาลีก่อนสอบ จำนวน 408 รูป ใช้เวลา อบรม 15 วัน ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในการนี้ มีพระสังฆาธิการในคณะสงฆ์ภาค 4 ผอ.พศจ.กำแพงเพชร วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผอ.พศจ.นครสวรรค์และข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ถวายความสะดวกโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ งบประมาณดำเนินการได้รับการสนับสนุนจากเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ทั้ง 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และสาธุชนชาวนครสวรรค์ ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจจะร่วมบริจาคถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ติดต่อบริจาคได้ที่วัดวรนาถบรรพต(วัดกบ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กำหนดอบรม 15 วัน.

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

สุขจิต มาสุวรรณ /ภาพ