สัปดาห์มาฆบูชา...ที่นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันมาฆบูชา เวลา ๑๖.๐๐ น.ณ อาคารประดิษฐานองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู ประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีหัวหน้าส่วนราชการ สาธุชนชาวนครสวรรค์ ร่วมงานจำนวนมาก ฝ่ายสงฆ์พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ นำคณะสงฆ์เดินเวียนเทียนรอบองค์พระ สำหรับปีนี้ ได้รับงบประมาณพัฒนาปรับปรุงอาคารชั้นล่าง มีการปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม เหมาะสมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ช่วงนี้จังหวัดนครสวรรค์ เชิญชวนแต่งกายสีขาว ถือศีล ปฏิบัติธรรม ลด ละ อบายมุข ๑๕-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ข่าว/ภาพ