บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ ประธานเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำปฏิญาญตน จากนั้น แนะนำส่วนราชการ พบปะประชาชน นำถุงยังชีพ มอบให้ประชาชน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ปล่อยพันธ์ปลา ปลูกต้นไม้ ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ แนะนำขอบข่ายของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน และนำข้าราชการส่วนหนึ่งเข้าร่วมโครงการฯ กับทางจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ข่าว/ภาพ