พศจ.นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบธรรมบาลี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 แรม 11 ค่ำ เดือน 3 เวลา 12.30 น. นางจรรยา รัตนเลขา รักษาการ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมบาลี ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะปกครองสงฆ์ภายในจังหวัดนครสวรรค์ ได้เยี่ยมสนามสอบเช่นกัน การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย. วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว สุขจิต มาสุวรรณ /ภาพ