พิธีอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณโปรดเกล้า ฯ ให้อัญเชิญผ้าไตร และเครื่องสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป ในจังหวัดนครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พ.อ.เพทาย ซังเอียด ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ อัญเชิญผ้าไตร สังฆทาน และเครื่องไทยธรรมพระราชทานไปถวายแด่ พระครูนิวิฐปุญญากร (พัฒน์ ปุญญากาโม) อายุ 96 พรรษา เจ้าอาวาสวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธี จากนั้น เวลา 14.00 น. เดินทางไปอัญเชิญผ้าไตร สังฆทาน และเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่ พระครูนิทัศพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) อายุ 100 พรรษา เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอพยุหะคีรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธี จากนั้นเวลา 15.00 น. เดินทางไปอัญเชิญผ้าไตร สังฆทาน และเครื่องไทยธรรมพระราชทานไปถวายแด่ พระครูนิสิตคุณากากร (สนม อติธมฺโม) อายุ 95 พรรษา เจ้าอาวาสวัดพระปรางค์เหลือง ตำบลท่าน้ำอ้อย โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอพยุหะคีรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธี

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ และวันเฉลิม ฮกชุน /ข่าว

ภาณุพงศ์ เพ็งสมญา /ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2019 เวลา 10:15)