ข้าราชการ พศจ.นครสวรรค์ เลื่อนตำแหน่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งและย้ายข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ 3 ราย ดังนี้
1.นางจรรยา รัตนเลขา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (เลื่อนให้ นายบรรณกิจ ลือยศ ผอ.พศจ.อุตรดิตถ์ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ 29 มีนาคม 2562
2.นายมาโนช เลาธนไพบูลย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เลื่อนไปดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 20 มีนาคม 2562
3.น.ส.ภัทรวดี ภู่ประเสริฐ 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ย้ายไป สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ 15 มีนาคม 2562
ขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบทั่วกัน ขอแจ้งผู้ประสงค์ขอย้ายมาแทนโปรดติดต่อ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
วิสุทธินันท์ ข่าว/ภาพ