นครสวรรค์จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (9 เมษายน 2562) เวลา 07.30 น. จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดพิธีเลี้ยงภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ในการพิธีทำน้ำอภิเษก ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีดับเทียนชัย เดินทางมาถึงได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วเชิญใบพลู 7 ใบถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู พระสงฆ์เถราจารย์ดับเทียนชัย โดยพระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง , เมื่อเสร็จพิธี ประธานตักน้ำอภิเษกจังหวัดนครสวรรค์ จากขันสาคร ใส่คนโท จากนั้น เวลา 12.00 น. มีพิธีเวียนเทียนสมโภช โดย ประธานพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ยืนรอบโต๊ะวางคนโทน้ำอภิเษก ต่อด้วยการเบิกแว่นเวียนเทียน โดยรอบ จนครบ 3 แว่น และส่งให้ประธานพิธี , พราหมณ์บัณฑิตดับเทียนที่แว่นเวียนเทียน แล้วใช้มือขาวโบกควันออก เป็นเสร็จพิธี การนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ร่วมปฏิบัติกน้าที่ในพิธีตามที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย...

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ข่าว/ภาพ